top of page

Tidslinjen

Nuntorp blir nytt säte för Lantmannaskola och Lanthushållsskola

Nuntorp Gård förr

Från Färgelanda Folkhögskola flyttade 1943 både en Lantmannaskola och en Lanthushållsskola till Nuntorp. Den första vinterkursen på Lantmannaskolan startade den 8e november 1943 och den stora fördelen gentemot utbildningen på Färgelanda Folkhögskola var att den gick från att bara vara teoretisk till att breddas till även praktisk utbildning genom egen mark och egen djurhållning. Föreståndaren för den integrerade Lantmannautbildningen i Färgelanda, agronom Samuel Bengtsson, följde med till Nuntorp och blev den nya Lantmannaskolans förste rektor.

November, 1943

November, 1943

Agronom Samuel (Sam) Bengtsson
Rektor Lantmannaskolan 1943-1950

Sam Bengtsson –
en mycket uppskattad rektor…

Samuel (Sam) Bengtsson var under sin period på Nuntorp en mycket uppskattad rektor och uppfattades som en mycket god lärare och omtänksam medmänniska. Han hade ett stort intresse för geologi och var övertygad om att jordens temperatur skulle vara 9 grader innan man började med vårbruket.

November, 1943

November, 1943

Rektorsparet Bengtsson lade grunden…

Dagny Bengtssons, hustru till Samuel Bengtsson, var Lanthushållsskolans första rektor, så familjen Bengtsson var på alla sätt pionjärerna på Nuntorp som utbildningssäte. Lanthushållsskolans första kurs började i maj 1944 med tio elever och avslutades i oktober samma år. Under samma månad, oktober, började vinterkursen som höll på till april kommande år och så fortsatte det fram till 1971. Under åren genomfördes också andra kurser och utbildningar, som t ex sommarkurser för skolungdomar.

Dagny Bengtsson
Rektor Lanthushållsskolan 1944-1964

Maj, 1944

Maj, 1944

Tjugo år med bara vinterkurser

Lantmannaskolan på Nuntorp var under sina första 20 år, fram till 1963, bara en skola för vinterkurser, medan Lanthushållsskolan under åren fram till 1971 hade både vinter- och sommarkurser.

Stolt invigning av skolan

Den 5 september 1944 invigdes skolan i närvaro av länets landshövding, hela det samlade landstinget och prominenta gäster från ämbetsverk i Stockholm.

5 september, 1944

1951

Sune Engström
Rektor Lantmannaskolan 1951-1974

Debatt på Nuntorp

En känd och till och med beryktad debatt fördes på Nuntorp mellan den kände prästen Grände från Tvååker i Varberg och den unge debattören och författaren Per Olof Ekström. Grände var mycket kritisk till den mindre sympatiska bild av präster och prästerskapet som Per Olof Ekström skildrat i sin bok Sommardansen. Salen var fullsatt – det var en stor händelse som diskuterades länge efteråt. Till och med den stora morgontidningen Dagens Nyheter var på plats under debatten.

Maj, 1952

50-talet och framåt…

Skolan på Nuntorp växer

Under Sune Engströms ledning växte Lantmannaskolan – på 1950-talet byggdes ytterligare bostäder och maskinhallen utvidgades samt att ett ett höns- och svinhus byggdes.

Under kommande år efter det köptes också mer åkermark in, byggnader byggdes ut och det byggdes nytt.

Lanthushållsskolan i egna lokaler

Under 1962 flyttade Lanthushållsskolan in i egna lokaler på Nuntorp. Fram tills dess hade de delat lokaler med Lantmannaskolan.

1962

1965

Brita Holm
Rektor Lanthushållsskolan 1965-1976

Gymnasieskolan förändrade terminerna

När Nuntorpskolan 1971 blev gymnasieskola förändrades lästerminerna från sommar och vinter till höst och vår.

1971

1965

Börje Hjalmarsson

Rektor Lantmannaskolan 1974-1985

bottom of page